GOLD(I) CHLORIDE - (10294-29-8)

Giới thiệu

Tên: gold(I) chloride
* IUPAC
Số CAS: 10294-29-8
Công thức hóa học: AuCl
Khối lượng phân tử: 232.41955 g
Lễ Percent: Au 84.746 %; Cl 15.253 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: polar covalent
Ionic Character: 23.03 %

Để biết thêm thông tin

nguồn