HOLMIUM CHLORIDE - (10138-62-2)

Giới thiệu

Tên: holmium chloride
* IUPAC
Số CAS: 10138-62-2
Công thức hóa học: HoCl3
Khối lượng phân tử: 271.28932 g
Lễ Percent: Ho 60.794 %; Cl 39.205 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: ionic
Ionic Character: 58.48 %

Để biết thêm thông tin

nguồn