ERBIUM(III) CHLORIDE - (10138-41-7)

Giới thiệu

Tên: erbium(III) chloride
* IUPAC
Số CAS: 10138-41-7
Công thức hóa học: ErCl3
Khối lượng phân tử: 273.618 g
Lễ Percent: Er 61.128 %; Cl 38.871 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: ionic
Ionic Character: 58.18 %

Để biết thêm thông tin

nguồn