IRIDIUM(IV) CHLORIDE - (10025-97-5)

Giới thiệu

Tên: iridium(IV) chloride; iridium tetrachloride
* IUPAC
Số CAS: 10025-97-5
Công thức hóa học: IrCl4
Khối lượng phân tử: 334.029 g
Lễ Percent: Ir 57.545 %; Cl 42.454 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: polar covalent
Ionic Character: 29.09 %

Để biết thêm thông tin

nguồn