SILVER ACETYLIDE - (7659-31-6)

pagpapakilala

pangalan: silver acetylide
* IUPAC
CAS Number: 7659-31-6
Chemical Formula: Ag2C2
Molar Mass: 239.7578 g
mass Percent: Ag 89.980 %; C 10.019 % 

pag-uuri

• tulagay

bonding

bonding: polar covalent
Ionic Character: 18.79 %

Para sa karagdagang impormasyon

Pinagmumulan