SILVER FULMINATE - (5610-59-3)

pagpapakilala

pangalan: silver fulminate
* IUPAC
CAS Number: 5610-59-3
Chemical Formula: AgONC
Molar Mass: 149.885 g
mass Percent: Ag 71.967 %; O 10.674 %; N 9.3449 %; C 8.0132 % 

pag-uuri

• tulagay

bonding

Para sa karagdagang impormasyon

Pinagmumulan