SILVER THIOCYANATE - (14104-20-2)

pagpapakilala

pangalan: silver thiocyanate
* IUPAC
CAS Number: 14104-20-2
Chemical Formula: AgSNC
Molar Mass: 165.9506 g
mass Percent: Ag 65.000 %; S 19.322 %; N 8.4402 %; C 7.2375 % 

pag-uuri

• tulagay

bonding

Para sa karagdagang impormasyon

Pinagmumulan