COPPER(II) ACETYLIDE - (12540-13-5)

Giới thiệu

Tên: copper(II) acetylide
* IUPAC
Số CAS: 12540-13-5
Công thức hóa học: CuC2
Khối lượng phân tử: 87.5674 g
Lễ Percent: Cu 72.568 %; C 27.431 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: polar covalent
Ionic Character: 19.70 %

Để biết thêm thông tin

nguồn