SILICON TETRABROMIDE - (7789-66-4)

pagpapakilala

pangalan: silicon tetrabromide
* IUPAC
CAS Number: 7789-66-4
Chemical Formula: SiBr4
Molar Mass: 347.7015 g
mass Percent: Si 8.0774 %; Br 91.922 % 

pag-uuri

• tulagay

pisikal na Katangian

Temperatura ng pagkatunaw:*
5.39°C 1 = 278.54 K = 41.702°F
Punto ng pag-kulo:*
154°C 1 = 427.15 K = 309.2°F

* - 1 atm pressure

bonding

bonding: polar covalent
Ionic Character: 32.12 %

termokimika

ΔHf° (ℓ): -109.3 kcal/mol 2 = -457.31 kJ/mol
ΔHf° (g): -99.3 kcal/mol 2 = -415.47 kJ/mol
S° (ℓ): 66.4 cal/(mol•K) 3 = 277.82 J/(mol•K)
S° (g): 90.29 cal/(mol•K) 3 = 377.77 J/(mol•K)
ΔGf° (ℓ): -106.1 kcal/mol 4 = -443.92 kJ/mol
ΔGf° (g): -103.2 kcal/mol 4 = -431.79 kJ/mol

Para sa karagdagang impormasyon

Pinagmumulan

(1) - Lide, David R. CRC Handbook of Chemistry and Physics, 84th ed.; CRC Press: Boca Raton, FL, 2003; p 4-82.
(2) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(3) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(4) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.