IRIDIUM(IV) BROMIDE - (7789-64-2)

Giới thiệu

Tên: iridium(IV) bromide
* IUPAC
Số CAS: 7789-64-2
Công thức hóa học: IrBr4
Khối lượng phân tử: 511.833 g
Lễ Percent: Ir 37.554 %; Br 62.445 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: polar covalent
Ionic Character: 23.03 %

Để biết thêm thông tin

nguồn