BISMUTH(III) BROMIDE - (7787-58-8)

Wprowadzenie

Nazwa: bismuth(III) bromide
* IUPAC
Numer CAS: 7787-58-8
Wzór chemiczny: BiBr3
Masa cząsteczkowa: 448.69238 g
Procent Mass: Bi 46.575 %; Br 53.424 % 

Klasyfikacja

klejenie

klejenie: polar covalent
Ionic Character: 32.12 %

Termochemia

ΔHf° (s): 63 kcal/mol 1 = 263.59 kJ/mol
S° (s): 54 cal/(mol•K) 2 = 225.94 J/(mol•K)
ΔGf° (s): 56 kcal/mol 3 = 234.30 kJ/mol

Po więcej informacji

źródła

(1) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(2) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(3) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.