BISMUTH(III) OXYBROMIDE - (7787-57-7)

Giới thiệu

Tên: bismuth(III) oxybromide
* IUPAC
Số CAS: 7787-57-7
Công thức hóa học: BiOBr
Khối lượng phân tử: 304.88378 g
Lễ Percent: Bi 68.544 %; O 5.2477 %; Br 26.208 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

Để biết thêm thông tin

nguồn