BERYLLIUM BROMIDE - (7787-46-4)

Wprowadzenie

Nazwa: beryllium bromide
* IUPAC
Numer CAS: 7787-46-4
Wzór chemiczny: BeBr2
Masa cząsteczkowa: 168.820182 g
Procent Mass: Be 5.3383 %; Br 94.661 % 

Klasyfikacja

klejenie

wiązań podwójnych: 0
wiązań potrójnych: 0
wiązanie sigma: 2
Obligacje Pi: 0
Całkowity: 2
karboksylowe: 0
grup hydroksylowych: 0
Geometry: linear
Hybrydyzacja: sp
klejenie: polar covalent
Ionic Character: 42.12 %

Termochemia

ΔHf° (s): -88.4 kcal/mol 1 = -369.87 kJ/mol
S° (s): 25.40 cal/(mol•K) 2 = 106.27 J/(mol•K)
ΔGf° (s): -84.4 kcal/mol 3 = -353.13 kJ/mol

Po więcej informacji

źródła

(1) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(2) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(3) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.