RHENIUM(IV) BROMIDE - (36753-03-4)

Giới thiệu

Tên: rhenium(IV) bromide
* IUPAC
Số CAS: 36753-03-4
Công thức hóa học: ReBr4
Khối lượng phân tử: 505.823 g
Lễ Percent: Re 36.812 %; Br 63.187 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: polar covalent
Ionic Character: 32.12 %

Để biết thêm thông tin

nguồn