RHENIUM(V) BROMIDE - (30937-53-2)

Giới thiệu

Tên: rhenium(V) bromide
* IUPAC
Số CAS: 30937-53-2
Công thức hóa học: ReBr5
Khối lượng phân tử: 585.727 g
Lễ Percent: Re 31.790 %; Br 68.209 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: polar covalent
Ionic Character: 32.12 %

Để biết thêm thông tin

nguồn