YTTERBIUM(II) BROMIDE - (25502-05-0)

Giới thiệu

Tên: ytterbium(II) bromide
* IUPAC
Số CAS: 25502-05-0
Công thức hóa học: YbBr2
Khối lượng phân tử: 332.848 g
Lễ Percent: Yb 51.987 %; Br 48.012 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

Để biết thêm thông tin

nguồn