NIOBIUM(IV) BROMIDE - (13842-75-6)

Giới thiệu

Tên: niobium(IV) bromide
* IUPAC
Số CAS: 13842-75-6
Công thức hóa học: NbBr4
Khối lượng phân tử: 412.52238 g
Lễ Percent: Nb 22.521 %; Br 77.478 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: polar covalent
Ionic Character: 41.21 %

Để biết thêm thông tin

nguồn