HAFNIUM BROMIDE - (13777-22-5)

Giới thiệu

Tên: hafnium bromide
* IUPAC
Số CAS: 13777-22-5
Công thức hóa học: HfBr4
Khối lượng phân tử: 498.106 g
Lễ Percent: Hf 35.833 %; Br 64.166 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: ionic
Ionic Character: 50.30 %

Để biết thêm thông tin

nguồn