YTTERBIUM(III) BROMIDE - (13759-89-2)

Giới thiệu

Tên: ytterbium(III) bromide
* IUPAC
Số CAS: 13759-89-2
Công thức hóa học: YbBr3
Khối lượng phân tử: 412.752 g
Lễ Percent: Yb 41.923 %; Br 58.076 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

Để biết thêm thông tin

nguồn