NIOBIUM(V) BROMIDE - (13478-45-0)

Giới thiệu

Tên: niobium(V) bromide
* IUPAC
Số CAS: 13478-45-0
Công thức hóa học: NbBr5
Khối lượng phân tử: 492.42638 g
Lễ Percent: Nb 18.867 %; Br 81.132 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: polar covalent
Ionic Character: 41.21 %

Để biết thêm thông tin

nguồn