SILVER DIBROMIDE - (11078-32-3)

pagpapakilala

pangalan: silver dibromide
* IUPAC
CAS Number: 11078-32-3
Chemical Formula: Ag3Br2
Molar Mass: 483.4126 g
mass Percent: Ag 66.941 %; Br 33.058 % 

pag-uuri

• tulagay

bonding

bonding: polar covalent
Ionic Character: 31.21 %

Para sa karagdagang impormasyon

Pinagmumulan