TELLURIUM TETRABROMIDE - (10031-27-3)

Giới thiệu

Tên: tellurium tetrabromide
* IUPAC
Số CAS: 10031-27-3
Công thức hóa học: TeBr4
Khối lượng phân tử: 447.216 g
Lễ Percent: Te 28.532 %; Br 71.467 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: polar covalent
Ionic Character: 26.06 %

Để biết thêm thông tin

nguồn