CADMIUM ARSENIDE - (12006-15-4)

Giới thiệu

Tên: cadmium arsenide
* IUPAC
Số CAS: 12006-15-4
Công thức hóa học: Cd3As2
Khối lượng phân tử: 487.0762 g
Lễ Percent: Cd 69.236 %; As 30.763 % 

phân loại

• vô cơ

Tính chất vật lý

Độ nóng chảy:*
721°C 1 = 994.15 K = 1329.8°F


* - 1 atm pressure

bonding

bonding: polar covalent
Ionic Character: 14.85 %

Để biết thêm thông tin

nguồn

(1) - Lide, David R. CRC Handbook of Chemistry and Physics, 84th ed.; CRC Press: Boca Raton, FL, 2003; p 4-47.