IRIDIUM(IV) IODIDE - (7790-45-6)

Giới thiệu

Tên: iridium(IV) iodide
* IUPAC
Số CAS: 7790-45-6
Công thức hóa học: IrI4
Khối lượng phân tử: 699.83488 g
Lễ Percent: Ir 27.466 %; I 72.533 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: polar covalent
Ionic Character: 13.94 %

Để biết thêm thông tin

nguồn