SILVER CHROMATE - (7784-01-2)

Wprowadzenie

Nazwa: silver chromate
* IUPAC
Numer CAS: 7784-01-2
Wzór chemiczny: Ag2CrO4
Masa cząsteczkowa: 331.7301 g
Procent Mass: Ag 65.033 %; Cr 15.674 %; O 19.292 % 

Klasyfikacja

Rozpuszczalność

Ksp:1.12·10-12 1

klejenie

Termochemia

ΔHf° (s): -174.89 kcal/mol 2 = -731.74 kJ/mol
S° (s): 52.0 cal/(mol•K) 3 = 217.57 J/(mol•K)
ΔGf° (s): -153.40 kcal/mol 4 = -641.83 kJ/mol

Po więcej informacji

źródła

(1) - Lide, David R. CRC Handbook of Chemistry and Physics, 84th ed.; CRC Press: Boca Raton, FL, 2002; p 8:119-8:122.
(2) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(3) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(4) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.