SILVER BROMATE - (7783-89-3)

Wprowadzenie

Nazwa: silver bromate
* IUPAC
Numer CAS: 7783-89-3
Wzór chemiczny: AgBrO3
Masa cząsteczkowa: 235.7704 g
Procent Mass: Ag 45.751 %; Br 33.890 %; O 20.358 % 

Klasyfikacja

Rozpuszczalność

Ksp:5.38·10-5 1

klejenie

Termochemia

ΔHf° (s): -6.5 kcal/mol 2 = -27.20 kJ/mol
ΔHf° (s): -2.51 kcal/mol = -10.5 kJ/mol 3
S° (s): 36.5 cal/(mol•K) 4 = 152.72 J/(mol•K)
S° (s): 36.30 cal/(mol•K) = 151.9 J/(mol•K) 5
ΔGf° (s): 13.0 kcal/mol 6 = 54.39 kJ/mol
ΔGf° (s): 17.04 kcal/mol = 71.3 kJ/mol 7

Po więcej informacji

źródła

(1) - Lide, David R. CRC Handbook of Chemistry and Physics, 84th ed.; CRC Press: Boca Raton, FL, 2002; p 8:119-8:122.
(2) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(3) - Lide, David R. CRC Handbook of Chemistry and Physics, 84th ed.; CRC Press: Boca Raton, FL, 2002; p 5:5.
(4) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(5) - Lide, David R. CRC Handbook of Chemistry and Physics, 84th ed.; CRC Press: Boca Raton, FL, 2002; p 5:5.
(6) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(7) - Lide, David R. CRC Handbook of Chemistry and Physics, 84th ed.; CRC Press: Boca Raton, FL, 2002; p 5:5.