TIN(IV) FLUORIDE - (7783-62-2)

Giới thiệu

Tên: tin(IV) fluoride
* IUPAC
Số CAS: 7783-62-2
Công thức hóa học: SnF4
Khối lượng phân tử: 194.7036128 g
Lễ Percent: Sn 60.969 %; F 39.030 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: ionic
Ionic Character: 61.21 %

Để biết thêm thông tin

nguồn