MERCURY(II) IODATE - (7783-32-6)

pagpapakilala

pangalan: mercury(II) iodate
* IUPAC
CAS Number: 7783-32-6
Chemical Formula: Hg(IO3)2
Molar Mass: 550.39534 g
mass Percent: Hg 36.444 %; I 46.113 %; O 17.441 % 

pag-uuri

• tulagay

bonding

Para sa karagdagang impormasyon

Pinagmumulan