MERCURY(I) NITRATE DIHYDRATE - (7782-86-7)

pagpapakilala

pangalan: mercury(I) nitrate dihydrate
* IUPAC
CAS Number: 7782-86-7
Chemical Formula: Hg2(NO3)22H2O
Molar Mass: 543.20508 g
mass Percent: Hg 73.854 %; N 5.1570 %; O 17.672 %; H 0.3711 %; O 2.9453 % 

pag-uuri

• tulagay

bonding

Para sa karagdagang impormasyon

Pinagmumulan