MERCURY(II) PERCHLORATE - (73491-34-6)

pagpapakilala

pangalan: mercury(II) perchlorate
* IUPAC
CAS Number: 73491-34-6
Chemical Formula: Hg(ClO4)2
Molar Mass: 399.4912 g
mass Percent: Hg 50.211 %; Cl 17.749 %; O 32.039 % 

pag-uuri

• tulagay

bonding

Para sa karagdagang impormasyon

Pinagmumulan