MERCURY(II) THIOCYANATE - (592-85-8)

pagpapakilala

pangalan: mercury(II) thiocyanate
* IUPAC
CAS Number: 592-85-8
Chemical Formula: Hg(SCN)2
Molar Mass: 316.7548 g
mass Percent: Hg 63.326 %; S 20.245 %; C 7.5835 %; N 8.8438 % 

pag-uuri

• tulagay

bonding

Para sa karagdagang impormasyon

Pinagmumulan