MERCURY(II) CYANIDE - (592-04-1)

pagpapakilala

pangalan: mercury(II) cyanide
* IUPAC
CAS Number: 592-04-1
Chemical Formula: Hg(CN)2
Molar Mass: 252.6248 g
mass Percent: Hg 79.402 %; C 9.5087 %; N 11.088 % 

pag-uuri

• tulagay

bonding

Para sa karagdagang impormasyon

Pinagmumulan