SILVER CARBONATE - (534-16-7)

Wprowadzenie

Nazwa: silver carbonate
* IUPAC
Numer CAS: 534-16-7
Wzór chemiczny: Ag2CO3
Masa cząsteczkowa: 275.7453 g
Procent Mass: Ag 78.237 %; C 4.3557 %; O 17.406 % 

Klasyfikacja

Właściwości fizyczne

Temperatura topnienia:*
218°C 1 = 491.15 K = 424.4°F


* - 1 atm pressure

Rozpuszczalność

Ksp:8.46·10-12 2

klejenie

Termochemia

ΔHf° (s): -120.9 kcal/mol 3 = -505.85 kJ/mol
S° (s): 40.0 cal/(mol•K) 4 = 167.36 J/(mol•K)
ΔGf° (s): -104.4 kcal/mol 5 = -436.81 kJ/mol

reakcje

Po więcej informacji

źródła

(1) - Lide, David R. CRC Handbook of Chemistry and Physics, 84th ed.; CRC Press: Boca Raton, FL, 2003; p 4-82.
(2) - Lide, David R. CRC Handbook of Chemistry and Physics, 84th ed.; CRC Press: Boca Raton, FL, 2002; p 8:119-8:122.
(3) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(4) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(5) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.