CALIFORNIUM(II) IODIDE - (49774-08-5)

pagpapakilala

pangalan: californium(II) iodide
* IUPAC
CAS Number: 49774-08-5
Chemical Formula: CfI2
Molar Mass: 504.80894 g
mass Percent: Cf 49.721 %; I 50.278 % 

pag-uuri

• tulagay

bonding

Para sa karagdagang impormasyon

Pinagmumulan