CALIFORNIUM(IV) FLUORIDE - (42845-08-9)

Giới thiệu

Tên: californium(IV) fluoride
* IUPAC
Số CAS: 42845-08-9
Công thức hóa học: CfF4
Khối lượng phân tử: 326.9936128 g
Lễ Percent: Cf 76.759 %; F 23.240 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

Để biết thêm thông tin

nguồn