CALIFORNIUM(III) FLUORIDE - (42775-52-0)

Giới thiệu

Tên: californium(III) fluoride
* IUPAC
Số CAS: 42775-52-0
Công thức hóa học: CfF3
Khối lượng phân tử: 307.9952096 g
Lễ Percent: Cf 81.494 %; F 18.505 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

Để biết thêm thông tin

nguồn