SILVER OXIDE - (20667-12-3)

Wprowadzenie

Nazwa: silver oxide
* IUPAC
Numer CAS: 20667-12-3
Wzór chemiczny: Ag2O
Masa cząsteczkowa: 231.7358 g
Procent Mass: Ag 93.095 %; O 6.9041 % 

Klasyfikacja

klejenie

klejenie: polar covalent
Ionic Character: 45.76 %

Termochemia

ΔHf° (s): -7.42 kcal/mol 1 = -31.05 kJ/mol
S° (s): 29.0 cal/(mol•K) 2 = 121.34 J/(mol•K)
ΔGf° (s): -2.68 kcal/mol 3 = -11.21 kJ/mol

Po więcej informacji

źródła

(1) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(2) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(3) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.