MERCURY(I) OXIDE - (15829-53-5)

pagpapakilala

pangalan: mercury(I) oxide
* IUPAC
CAS Number: 15829-53-5
Chemical Formula: Hg2O
Molar Mass: 417.1794 g
mass Percent: Hg 96.164 %; O 3.8351 % 

pag-uuri

• tulagay

bonding

bonding: polar covalent
Ionic Character: 46.67 %

Para sa karagdagang impormasyon

Pinagmumulan