MERCURY(I) IODIDE - (15385-57-6)

pagpapakilala

pangalan: mercury(I) iodide
* IUPAC
CAS Number: 15385-57-6
Chemical Formula: Hg2I2
Molar Mass: 654.98894 g
mass Percent: Hg 61.249 %; I 38.750 % 

pag-uuri

• tulagay

solubility

Ksp:5.2·10-29 1

bonding

bonding: polar covalent
Ionic Character: 23.03 %

termokimika

ΔHf° (s): -29.00 kcal/mol 2 = -121.34 kJ/mol
S° (s): 58 cal/(mol•K) 3 = 242.67 J/(mol•K)
ΔGf° (s): -26.53 kcal/mol 4 = -111.00 kJ/mol

Para sa karagdagang impormasyon

Pinagmumulan

(1) - Lide, David R. CRC Handbook of Chemistry and Physics, 84th ed.; CRC Press: Boca Raton, FL, 2002; p 8:119-8:122.
(2) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(3) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(4) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.