NIOBIUM(III) IODIDE - (13870-20-7)

Giới thiệu

Tên: niobium(III) iodide
* IUPAC
Số CAS: 13870-20-7
Công thức hóa học: NbI3
Khối lượng phân tử: 473.61979 g
Lễ Percent: Nb 19.616 %; I 80.383 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: polar covalent
Ionic Character: 32.12 %

Để biết thêm thông tin

nguồn