TECHNETIUM(VI) FLUORIDE - (13842-93-8)

Giới thiệu

Tên: technetium(VI) fluoride
* IUPAC
Số CAS: 13842-93-8
Công thức hóa học: TcF6
Khối lượng phân tử: 211.9904192 g
Lễ Percent: Tc 46.228 %; F 53.771 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: ionic
Ionic Character: 56.97 %

Để biết thêm thông tin

nguồn