YTTERBIUM(III) IODIDE - (13813-44-0)

Giới thiệu

Tên: ytterbium(III) iodide
* IUPAC
Số CAS: 13813-44-0
Công thức hóa học: YbI3
Khối lượng phân tử: 553.75341 g
Lễ Percent: Yb 31.248 %; I 68.751 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

Để biết thêm thông tin

nguồn