NIOBIUM(V) IODIDE - (13779-92-5)

Giới thiệu

Tên: niobium(V) iodide
* IUPAC
Số CAS: 13779-92-5
Công thức hóa học: NbI5
Khối lượng phân tử: 727.42873 g
Lễ Percent: Nb 12.771 %; I 87.228 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: polar covalent
Ionic Character: 32.12 %

Để biết thêm thông tin

nguồn