RHENIUM(V) CHLORIDE - (13596-35-5)

Giới thiệu

Tên: rhenium(V) chloride
* IUPAC
Số CAS: 13596-35-5
Công thức hóa học: ReCl5
Khối lượng phân tử: 363.472 g
Lễ Percent: Re 51.230 %; Cl 48.769 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: polar covalent
Ionic Character: 38.18 %

Để biết thêm thông tin

nguồn