RHENIUM(III) CHLORIDE - (13569-63-6)

pagpapakilala

pangalan: rhenium(III) chloride
* IUPAC
CAS Number: 13569-63-6
Chemical Formula: ReCl3
Molar Mass: 292.566 g
mass Percent: Re 63.646 %; Cl 36.353 % 

pag-uuri

• tulagay

bonding

bonding: polar covalent
Ionic Character: 38.18 %

termokimika

ΔHf° (s): -63 kcal/mol 1 = -263.59 kJ/mol
S° (s): 29.6 cal/(mol•K) 2 = 123.85 J/(mol•K)
ΔGf° (s): -45 kcal/mol 3 = -188.28 kJ/mol

Para sa karagdagang impormasyon

Pinagmumulan

(1) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(2) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(3) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.