PLUTONIUM(III) CHLORIDE - (13569-62-5)

pagpapakilala

pangalan: plutonium(III) chloride
* IUPAC
CAS Number: 13569-62-5
Chemical Formula: PuCl3
Molar Mass: 345.359 g
mass Percent: Pu 69.203 %; Cl 30.796 % 

pag-uuri

• tulagay

bonding

bonding: ionic
Ionic Character: 56.36 %

termokimika

ΔHf° (s): -229.8 kcal/mol 1 = -961.48 kJ/mol
S° (s): 38.00 cal/(mol•K) 2 = 158.99 J/(mol•K)
ΔGf° (s): -213.37 kcal/mol 3 = -892.74 kJ/mol

Para sa karagdagang impormasyon

Pinagmumulan

(1) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(2) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(3) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.