RHENIUM(III) BROMIDE - (13569-49-8)

Giới thiệu

Tên: rhenium(III) bromide
* IUPAC
Số CAS: 13569-49-8
Công thức hóa học: ReBr3
Khối lượng phân tử: 425.919 g
Lễ Percent: Re 43.718 %; Br 56.281 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

bonding: polar covalent
Ionic Character: 32.12 %

Để biết thêm thông tin

nguồn