CALIFORNIUM(III) CHLORIDE - (13536-90-8)

Giới thiệu

Tên: californium(III) chloride
* IUPAC
Số CAS: 13536-90-8
Công thức hóa học: CfCl3
Khối lượng phân tử: 357.359 g
Lễ Percent: Cf 70.237 %; Cl 29.762 % 

phân loại

• vô cơ

bonding

Để biết thêm thông tin

nguồn