BORON TRIIODIDE - (13517-10-7)

Wprowadzenie

Nazwa: boron triiodide
* IUPAC
Numer CAS: 13517-10-7
Wzór chemiczny: BI3
Masa cząsteczkowa: 391.52441 g
Procent Mass: B 2.7612 %; I 97.238 % 

Klasyfikacja

klejenie

wiązań podwójnych: 0
wiązań potrójnych: 0
wiązanie sigma: 3
Obligacje Pi: 0
Całkowity: 3
karboksylowe: 0
grup hydroksylowych: 0
Geometry: trigonal planar
Hybrydyzacja: sp2
klejenie: polar covalent
Ionic Character: 18.79 %

Termochemia

ΔHf° (g): 17.00 kcal/mol 1 = 71.13 kJ/mol
S° (g): 83.43 cal/(mol•K) 2 = 349.07 J/(mol•K)
ΔGf° (g): 4.96 kcal/mol 3 = 20.75 kJ/mol

Po więcej informacji

źródła

(1) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(2) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(3) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.