NIOBIUM(V) OXIDE - (1313-96-8)

pagpapakilala

pangalan: niobium(V) oxide
* IUPAC
CAS Number: 1313-96-8
Chemical Formula: Nb2O5
Molar Mass: 265.80976 g
mass Percent: Nb 69.904 %; O 30.095 % 

pag-uuri

• tulagay

bonding

bonding: ionic
Ionic Character: 55.76 %

termokimika

ΔHf° (s high-temperature form): -454.0 kcal/mol 1 = -1,899.54 kJ/mol
S° (s high-temperature form): 32.80 cal/(mol•K) 2 = 137.24 J/(mol•K)
ΔGf° (s high-temperature form): -422.1 kcal/mol 3 = -1,766.07 kJ/mol

Para sa karagdagang impormasyon

Pinagmumulan

(1) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(2) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.
(3) - Dean, John A. Lange's Handbook of Chemistry, 12th ed.; McGraw-Hill Book Company: New York, NY, 1979; p 9:4-9:94.